Om Miniastyr

Kven er eg?

Mitt namn er Ole Martinus Breivik. Eg er fødd og oppvaksen i Gjerdsbakkane, ein gard på Dimnøya på Sunnmøre. Eg har heilt sidan eg var ung hatt ein lidenskap for miniatyrar, modellering og snekring, og har laga både landskap og egne møblar opp gjennom åra. Opp gjennom åra har eg lært mykje av andre i familia, då eg har vore med å bygd både det eine og det andre på garden her heime. Så ein kan seie eg er godt vandt med å bruke både henda og hovudet. Og eg har no valt å ta denne hobbyen eit hakk vidare.

Kvifor Miniastyr?

Namnet Miniastyr kom frå ei brainstorming med resten av familia, og det passa meg perfekt som namn på det eg driv med. Eg miniastyrer både med dei eine og det andre, og av og til gjer eg større prosjekt. Eg er av den type person som får idear medan eg jobbar, og eg har både ei og to notatbøker med idear og teikningar nedteikna, og fleire vil det bli. Det går mest i miniatyrar, meg eg styrar og med anna, derfor Miniastyr. 

Kvar held eg til?

Eg held til i Trondheim, her har eg god arbeidsplass. Her får eg både til å lage store og små prosjekt.. 

Kva kan eg gjere for deg?

Eg bygger hovudsakleg det som på engelsk kallast Booknooks, og kan omsetjast til bokhylle diorama. Men eg held meg til Booknook, då det er eit godt innarbeida ord internasjonalt. Dette er små bokser ein har i bokhylla, som viser ei anna verd, og er ein liten detalj som gjer at ei kvar bokhylle vil ha den ekstra vesle detaljen som verkeleg får folk til å stoppe opp!
Eg bygger òg forskjellige prosjekt til ting som rolle- og miniatyrspel, og generelt andre spel for den saks skyld. Her er det berre fantasien som set grenser. Og eg vil seie min fantasi set få grenser når det kjem til slike prosjekt.
Eg lagar også forskjellig pynt til bordet, veggen eller kvar som helst. Dette er ofte med landskap, miniatyrar og ei historie bak.
Så til slutt, eg lager også forskjellige møblar. Bord, hyller, krakker og alt i mellom. Dette har eg nettopp starta på, men det vil kome meir og meir av desse når eg kjem i gong.
 

Kor lang tid bruker eg på prosjekt?

Tidsbruken avheng av på kor stort prosjektet er, kva det er, kva materiale eg bruker, og så vidare. Men eg bruker ofte alt frå ei veke, til ein månad på eit prosjekt. Eg jobbar òg med fleire prosjekt i gongen, så det kjem ut noko nytt kvar veke. 

Kva gjer prosjekta unike?

Kvart enkelt prosjekt er handlaga, handmala og laga med kjærleik og omtanke. Derfor er ikkje kvart prosjekt likt, og om eg lagar to Booknooks i same stil, vil dei aldri vere heilt like, for kvart enkelt prosjekt vil få sin eigen vesle vri. Det er det som gjer desse verdt å skaffe seg. Du vil få noko som du faktisk kan seie at ingen andre har, noko unikt, noko handlaga.

 

Så, då veit du meir om meg, og kvifor eg driv med dette. Lurer du på noko, eller har spørsmål eller tilbakemeldingar, send meg ei melding her eller på e-post Miniastyr@gmail.com.

 

Tusen takk for at du las, så håper eg å høyre frå deg!

 

Ole Martinus

 

Miniastyr

Juridisk namn: Miniastyr Breivik
Organisasjonsnummer: 929 389 557